Om First Alliance

Oss i First Alliance A/S, består av et mindre norsk vikarbyrå, som har den klare visjon og vokse – støtt og stabilt.
Dette skal skje ved og være ditt – og andres – første valg, når det er behov for en alliansepartner innen for social og handicapområdet – håndværk samt bygge- og annleggsopgaver. Og vi er leveringsklare i alle deler av Norge.
Det sentrale for First Alliance i alle samarbeidsrelasjoner er: Respekt, fleksibilitet, kommunikasjon og samarbeide.

Respekt; fordi alle avtaler alltid skal overholdes og arbeidet hos våre kunder gjennomføres til tiden med indleie av kompetente krefter.
Alle våre vikarer er empatiske og utviser respekt og forståelse for individet.

Fleksibilitet; som gir gode løsninger, er våres kjernekompetanse til konkurransjedyktige priser levert av kvalifisert personale.

Kommunikasjon; feil kan desverre oppstå ved dårlig kommunikasjon. Det har vi en strategi for og unndgå. For eksempel snakker alle våre vikarer et skandinavisk språk, fordi det er meget viktig for oss at misforståelser unndgås. Vi har utover det, også andre kvalifiserte medarbeidere som kan engelsk, til rådighet – så på det kommunikative plan er vi solidt dekket inn på medarbeidersiden.

Samarbeide; kun ved og samarbeide koordinert og løfte i flokk oppnår vi resultater, vet vi av erfaring. First Alliance har nemlig mere enn 10 års erfaring innen for vikarbransjen i både Norge, Danmark og Sverige. Ekspempelvis bistår innehaverne hos First med og utfylle vikarbehovet. Derved kjenner vi problemstillingene, sett fra kundens perspektiv, men også medarbeiderens og kan derfor ofte skildre og problemløse flaskehalse i prosessen.

Kontakt oss for mere infomasjon:
Info@FirstAlliance.biz
Tel: +47 930 09 744

Comments are closed